Moneda Libre G1 en Fruiz

INFORMACIÓN GENERAL


• Pretende ser una actividad de día completo
• Iremos explicando qué necesitamos y cómo vamos a hacer el ungüento de Sanjuan
• Talleres de autocapacitación: serán talleres que crearemos entre todos, haciendo propuestas o compartiendo nuestras habilidades y capacidades
• La comida la haremos en casa y de una manera u otra participaremos todos
• Sesión de dones y habilidades: pondremos sobre la mesa ideas y técnicas, unas personas dinamizarán y crearemos este espacio entre todos, elaborando ideas, propuestas y participando

Propuestas de talleres (de momento):

• Taller de mimos y cuidados
• llamar a los talleres “txoko”
• Creación de un espacio para actividades físicas
• Taller para aprender a hacer un baño seco
• Horticultura natural
• Espacio para hacer zentangles (dibujar dejandonos llevar, sin pensar)
• Espacio para la sintonización arquetípica (un tipo de experiencia energética)
• Espacio para la economía de dones y talentos,” ecosinuestra”
• Espacio para la cocina, diferentes propuestas: quesos veganos, conservas de verdura y/o carne (despensa), fermentados
• Remedios naturales, recolección de plantas: jarabes, vinos, llantén, saúco, híperico, pino, menta,
• Espacio dedicado al sonido: tocar diferentes instrumentos, soltar la voz
• Conocer y recolectar plantas silvestres medicinales y comestibles

INFORMAZIO OROKORRA


•Egun osoko iharduera izan nahi du
•Sanjuan ukendua egiteko zer behar dugun eta nola egingo dugun azalduz joango gara
•Norbera gaitzeko tailerrak: denon artean sortuko ditugun tailerrak izango dira, proposamenak eginaz edota gure dohai eta gaitasunak konpartituz, “gu ikasle, gu irakasle”
•Bazkaria etxean egingo dugu eta era batera edo bestera denok hartuko dugu parte
•Dohaiak eta trebetasunen saioa: ideiak eta teknikak mahai gainean ipiniko ditugu, lagun batzuk dinamizatzeaz arduratuko dira eta guztion artean sortuko dugu espazio hau, ideiak, proposamenak eginaz eta parte hartuz

Tailer proposamenak (orain artekoak):

• Mimo eta zaintza lana
• Tailerrei “txoko” izena ematea
• Soinketarako espazio bat sortzea
• Komuna sikua egiten ikasteko tailerra
• Ortugintza naturala
• Zentangleak egiteko espazioa ( burua askatuz marraztea, pentsatu gabe)
• Sintonizazio arketipikorako espazioa (esperientzia energetiko mota bat)
• Dohai eta talentuen ekonomiarako espazioa, “ecosinuestra”
• Sukalderako espazioa, proposamen ezberdinak: gazta beganoak, barazki edota haragi kontserbak (despentsa egitea), fermentatuak
• Landareak batuz erremedio naturalak: xarabeak, ardoak… Zain-belarra, intsusa, hiperikoa, pinua, menta,…
• Soinuari eskainitako espazioa: instrumentu desberdinak jo, ahotsa askatzea…
• Basalandare medizinalak eta jangarriak ezagutu eta bildu